Zajęcia plastyczne w BDK

BDK Lesko. W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, począwszy od 2 października, odbywać się będą zajęcia plastyczne. Dzieci mogą zapisywać się u P. Jolanty Kordyaczny, a odpłatność wynosi 10zł/mies. Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:

ZUS dla biznesu 2017 już we wrześniu w Lesku

ZUS. W dniu 14 września w godzinach 10.00-13.00 zostanie uruchomiony w Lesku punkt informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Jaśle w ramach akcji „Tydzień Przedsiębiorcy”. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób, które chcą zasięgnąć informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz związanych z tym przepisach.