Autor: Administrator

LO Rymanów. Dołącz do Nas

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem – profil przeznaczony jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się informatyką, cyberbezpieczeństwem, programowaniem, sztuczną inteligencją oraz posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne. Pomoże Ci w przyszłości brać aktywny udział w tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych technologii. Profil psychologiczno – pedagogiczny to oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, opiekunów, pracowników socjalnych oraz terapeutów. Jesteśmy objęci patronatem

LO Rymanów. Dołącz do Nas

Profil matematyczno – fizyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zajęcia na profilu matematyczno- przyrodniczym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Profil geograficzno – matematyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi

LO Rymanów. Dołącz do Nas

Oddział przygotowania wojskowego przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem. Może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej oraz wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich możliwości. Oddział Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Uczniowie liceum o tym profilu pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące

LO Rymanów. Dołącz do Nas

Profil językowo – biznesowy (z rozszerzonym j. angielskim) przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani nauką języków obcych na poziomie rozszerzonym oraz pasjonują się ekonomią i przedsiębiorczością. Profil medyczno – ratowniczy przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi i społecznymi.