Autor: Administrator

„Bezpieczna droga do szkoły”

„Bezpieczna droga do szkoły”, to coroczne działania policjantów z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. W pierwszych dniach września, policyjne patrole pełnią służbę przede wszystkim w rejonach szkół i zwracają uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego.