Oświata i przedszkola, biblioteka, zamek, BDK Lesko

Mapa Leska. Oświata i przedszkola, biblioteka, zamek, BDK Lesko

Zamek Krasickich w Lesku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko tel. 13 469 62 68, widok z parkingu przy Zamku Krasickich.

Mapa Leska. Zamek Krasickich w Lesku

Hala sportowa w Lesku, ul. Mickiewicza ( w pobliżu bazar Lesko ), 38-600 Lesko, widok z bazaru.

Mapa Leska. Hala Sportowa Lesko

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku, ulica Smolki 2. tel. 13 469 63 69, widok z ul. Smolki 2 w Lesku.

Mapa Leska. Szkoła Podstawowa Lesko

Zespół Szkół Leśnych w Lesku, al. Jana Pawła II – 1. tel. 13 469 64 68, widok z ul. Jana Pawła II w Lesku.

Mapa Leska. Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Liceum Plastyczne – Szkoła Artystyczna al. Jana Pawła II 18A – tel. 13 469 66 73. Widok z ul. Jana Pawła II w Lesku.

Mapa Leska. Zespół Szkół Drzewnych w Lesku

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku., ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, tel. 13 469 65 18. Widok z ul. M.J. Piłsudskiego w Lesku.

Mapa Leska. LO Lesko

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia, ulica Kościuszki 7, 38-600 Lesko, tel. 696 026 784. Widok z ul. Kościuszki 7 w Lesku.

Mapa Leska. Gimnazjum Lesko - Szkoła Muzyczna

Bursa Szkolna w Lesku, al. Jana Pawła II 18B, 38-600 Lesko, tel.469 62 73. Widok z parkingu.

Mapa Leska. Bursa Lesko

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesku, ul. Krasickich 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 72 85, widok z ul. Krasickich.

Mapa Leska. Dom Samopomocy Lesko

Biblioteka Publiczna Powiatowa i Miejska w Lesku, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 38-600 Lesko,  13 469 62 71 , widok z ulicy w pobliżu parkingu LO Lesko.

Mapa Leska. Biblioteka Lesko

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko, telefon 13 469 66 49, widok z ulicy M.J. Piłsudskiego 1.

Mapa Leska. BDK Lesko

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku, al. Jana Pawła II , 18B – 38-600 Lesko, tel. 13 492 72 53, widok wejścia SOS.

Mapa Leska. SOS Lesko

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka, ul. Kaczkowskiego 26, tel. 13 469 83 70

Niepubliczne Przedszkole Wesoły Ludek. Przedszkole niepubliczne,  ul. Kościuszki 10, tel. 793 303 909

Żłobek w Lesku. ( W trakcie budowy )