Policja, sąd rejonowy, straż pożarna, służba zdrowia

Mapa Leska. Policja, sąd rejonowy, straż pożarna, służba zdrowia

Komenda Powiatowa Policji w Lesku widok z ulicy Przemysłowej.

Mapa Leska. Policja Lesko

Komenda Powiatowa Policji w Lesku. Widok z parkingu przy budynku Policji w Lesku.

Mapa Leska. Policja Lesko

Adres: ul. Przemysłowa 24, 38-600 Lesko. Telefon: 13 468 73 99

Mapa Leska. Policja Lesko

Sąd Rejonowy w Lesku, ulica Plac Konstytucji 3-go Maja 9, 38-600 Lesko. Widok z leskich plant.

Mapa Leska. Sąd Lesko

Państwowa Straż Pożarna. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Lesku, al. Jana Pawła II 2, 38-600 Lesko – telefon: 13 469 65 98. Widok z Al. Jana Pawła II -2.

Mapa Leska. Straż Pożarna

Szpital Powiatowy usytuowany jest przy ulicy Kochanowskiego 2.

Mapa Leska. Szpital

Widok bramy dojazdowej do Szpitala w Lesku. ( obecnie zablokowana – remont )

Mapa Leska. Strefa Covid 19. Szpital Lesko

Widok z ulicy Kochanowskiego 2. ( droga z kierunkiem do badań koronawirusa – Covid 19 )

Mapa Leska. Szpital Lesko

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej : ul. Kazimierza Wielkiego 4 , 38-600 Lesko

Administracja oraz Zespół Przychodni SPZOZ Lesko znajduje się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4.

Kontakt:

Centrala – Rejestracja łączy wszystkie poradnie – tel. 13 469 80 71

Centrala – Rejestracja – tel. 013 469 80 72

Sekretariat

tel. 13 469 69 91 ; fax. 013 460 80 73

e-mail: spzoz@spzozlesko.pl

Widok z parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego 4.

Mapa Leska. Przychodnia Specjalistyczna Lesko

NFZ Lesko – prywatne placówki medyczne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 38-600 Lesko, widok z ul. M.J. Piłsudskiego 6.

Mapa Leska. Przychodnia dentystyczna

Pogotowie Ratunkowe

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Alarmowy: 112 , 999

tel. 013/469 63 99

Zespoły Wyjazdowe – tel. 013/469 84 96

cpr@spzozlesko.pl