Myśl wśród myślicieli

Myśl wśród myślicieli, czyli stan wojenny w konfrontacji z Janem Pawłem II i ówczesnym Prezydentem USA Ronaldem Reaganem.

Wielką rolę w okresie stanu wojennego w Polsce odegrali Święty Jan Paweł II i prezydent USA Ronald Reagan.

Reakcja Reagana na stan wojenny w Polsce dotyczyła przede wszystkim pomocy w obliczu złamania zasad moralności, takich jak aresztowania, wyprowadzenie wojska na ulice czy użycie broni przeciwko strajkującym, tym samym obciążając „myślenie” o Moskwie czy „Solidarności”.

Myśl wśród myślicieli - Ronald-Regan

Święty Jan Paweł II stanął w opozycji do decyzji władz komunistycznych w Polsce, tym samym troszcząc się o los ojczyzny i nawołując o powrót do dialogu rządu ze społeczeństwem.

Myśl wśród myślicieli - JPII

Nie ma wątpliwości, że stan wojenny w Polsce wybuchł z powodu konfrontacji ówczesnej „myśli politycznej” z wiedzą o teologii i praktykami religijnymi.

Sprzeczne poglądy i brak szacunku do siebie w odczuciu opinii publicznej wywołały chaos, po którego zakończeniu zaistniała nowa sytuacja gospodarcza w Polsce, a następnie w Europie.

19 lutego 1987 roku zostały zniesione sankcje gospodarcze wobec PRL, wprowadzone przez Amerykanów w grudniu 1981 roku w odpowiedzi na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce.

Miejmy w pamięci ówczesne wydarzenia w odniesieniu do dzisiejszych i przyszłych czasów oraz zadbajmy o to, by podobnie stać po stronie wolności tak ciężko okupionej i często niezrozumiałej.

Myśl wśród myślicieli Statua-Wolności

Lesko.info