Kategoria: Edukacja i szkolnictwo

Medyczna Szkoła Policealna

Medyczna Szkoła Policealna. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. Szkoła powstała 1 września 1962 roku na mocy uchwały PWRN w Rzeszowie , jako Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki w 5-letnim cyklu nauczania. Początki były trudne, ponieważ szkoła nie dysponowała własnym budynkiem więc została zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dąbrowskiego.