Zmiana czasu z 25 na 26 marca 2023 r.

Zmiana czasu z 25 na 26 marca 2023 r. W niedziele nad ranem przestawiamy zegarki z 2.00 na 3.00. Jest to zmiana czasu z zimowego na letni.

W ostatni weekend marca przechodzimy z czasu zimowego na letni. Odbędzie się to z soboty na niedzielę (25/26 marca). Przesuniemy wskazówki zegarów o godzinę do przodu z 2:00 na 3:00.

Oznacza to, że będziemy spali o godzinę krócej. Jest to zmiana czasu z zimowego na letni. Wszystko wskazuje, że w niedziele rano spać będziemy godzinę krócej.

Parlament Europejski w 2019 podjął decyzję o ostatecznej rezygnacji ze zmiany czasu letniego i zimowy.  Przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. 

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, w latach 2022–2026, wszystkie kraje członkowskie EU „muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia ze zmianami czasu.

 W Polsce Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów,  z dnia 4 marca 2022, zakłada utrzymanie dotychczasowego mechanizmu zmian czasu. 

Zmiana czasu z zimowego na letni

Lesko.info