„8 Marca” to Dzień Kobiet czy Dzień Praw Kobiet ?

Dzień kobiet. Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie. Jest to dzień, w którym kobiety są uznawane za swoje osiągnięcia bez względu na podziały, czy to narodowe, etniczne, językowe, kulturowe, ekonomiczne czy polityczne.

Międzynarodowy Dzień Kobiet powstał po raz pierwszy z działalności ruchów robotniczych na przełomie XX i XXI wieku w Ameryce Północnej i Europie.

Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana w 1945 r., była pierwszą międzynarodową umową potwierdzającą zasadę równości kobiet i mężczyzn.

Od tego czasu ONZ pomogła w stworzeniu  historycznej spuścizny uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym strategii, standardów,  programów i celów w celu poprawy statusu kobiet na całym świecie.

Z biegiem lat ONZ i jej agencje techniczne promowały udział kobiet jako równych partnerów z mężczyznami w osiąganiu zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania praw człowieka.

Wzmocnienie pozycji kobiet nadal stanowi główny element  wysiłków ONZ na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i politycznych  na całym świecie.

W dniu 8 marca pamiętajmy o naszych drogich Paniach. Wszystkie mamy, żony, dziewczyny, przyjaciółki, koleżanki ze szkoły i pracy obdarowujemy kwiatami, prezentami i składamy im życzenia.
Dzień-kobiet