Dyżury aptek w Lesku na 2024 r.

Dyżury aptek w Lesku na 2024 r. Dyżury Aptek w Powiecie Leskim na 2024 rok. Uchwała nr LVII.330.2023 Rady Powiatu Leskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dane teleadresowe. Apteki Lesko

1. prywatna: T. S. Lisowscy, D. Kapałka Adres: ul. Rynek 19, 38-600 Lesko. Telefon:  13 469 90 30

2. Apteka prywatna R. Olech Adres: ul. Rynek 11, 38-600 Lesko. Telefon: 13 469 71 02

3. Apteka „Omega”Adres: ul. Krasickiego 6, 38-600 Lesko. Telefon: 13 469 63 03

4. Apteka „Maja”Adres: ul. Unii Brzeskiej 9, 38-600 Lesko. Telefon: 13 462 85 00

Dane teleadresowe. Apteki Powiat Leski

1. Apteki Gmina Olszanica

Apteka Danfarm Adres: Olszanica 208, 38-722 Olszanica. Telefon: 798 338 953

2. Apteki Gmina Solina

Apteka prywatna (typu A)- mgr farm. Gabriela Filar Matuszewska. Adres: ul. Zdrojowa 4, 38-610 Polańczyk .Telefon: 13 469 20 41

Apteka „Omega” (typu A) Adres: ul. Zdrojowa 17/1, 38-610 Polańczyk. Telefon 13 4645956

3. Apteki Gmina Baligród

Apteka prywatna (typu B)- mgr farm. Grażyna Stępień. Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 18 , 38-606 Baligród. Telefon: 13 468 40 30

4. Apteki Gmina Cisna

Punkt Apteczny Daniel Wojtowicz Danfarm. Adres: Cisna 26, 38-607 Cisna. Telefon: 885 327 885

Zgodnie z uchwała nr LVII.330.2023 Rady Powiatu Leskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Apteka pełniąca dyżur całodobowy, tydzień dyżurny rozpoczyna o godz. 8.00 w dniu rozpoczęcia tygodnia dyżurnego i kończy o godz. 8.00 w dniu zakończenia tygodnia dyżurnego

Ustala się następujące godziny pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 2 „Uchwały nr LVII.330.2023 Rady Powiatu Leskiego”

1) poniedziałek – piątek: 19:00 – 22:00

2) sobota: 19:00 – 22:00

3) niedziela i dni ustawowo wolne od pracy: 14:00 – 22:00

Dyżur aptek w roku 2024 / Kalendarz

Apteki-Lesko

 

Apteki-Lesko-1

Apteka-Lesko-2

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Lesko, Lesko.info