Dyżury aptek w Lesku na 2024 r. Dyżury Aptek w Powiecie Leskim na 2024 rok. Uchwała nr LVII.330.2023 Rady Powiatu Leskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.