17 września 1939 roku – spotkanie sojuszników ( Armia Czerwona i Niemcy ) na moście w Lesku

17 września 1939 roku na teren Rzeczpospolitej Polskiej wkroczyła Armia Czerwona, łamiąc wcześniej zawarty pakt o nieagresji. Zrealizowano w ten sposób tajne porozumienie – pakt Ribbentrop-Mołotow, którego konsekwencją był rozbiór Polski.

I tak w Polsce rozpoczęto wdrażać plan zniszczenia wszelkich znamion państwowości polskiej. Rozpoczęto likwidację ludzi zagrażających sowietom, skazywano ich na niewolniczą pracę, odbywały się masowe aresztowania i mordy.

Największym i najbardziej rozpoznawalnym miejscem stalinowskiej bezwzględności stał się Katyń, gdzie zamordowano ok. 20 tys. Polaków strzałem w tył głowy, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”.

Poniżej zdjęcie ze spotkania sojuszników (Armia Czerwona i Niemcy) na moście w Lesku, jesień 1939 r.

17 września 1939 roku

Zdjęcie: : Muzeum Historyczne w Sanoku. (fot. z publikacji: M. Krzanicki, „Oczami wroga. Wrzesień ‘39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej”, IPN Rzeszów, 2008)

Lesko.info