Recesja gospodarki i spadek PKB

Pandemia, obostrzenia i reżim sanitarny doprowadziły do największego od 1991 r. spadku PKB w Polsce. Wynik ten ma się jednak trochę lepiej w porównaniu z gospodarką światową, która zanotowała największy kryzys od II wojny światowej.

Poniżej dane szacunkowe GUS za ostatnie 2 lata:

2020 2019
PKB -2,8 4,5
Spożycie ogółem -1,5 4,4
Spożycie indywidualne -3,0 4,0
Akumulacja brutto -12,2 0,1
Nakłady na środki trwałe -8,4 7,2
Popyt krajowy -3,7 4,5
Wartość dodana brutto -6,9 4,5

Niższe PKB w Polsce w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej nie wygląda najgorzej. Rekordowa recesja to wynik obecnej sytuacji pandemii koronawirusa na całym świecie.

Recesja

Lesko.info