Piknik Rodzinny w Łukawicy

Piknik w Łukawicy. Rada Sołecka na czele z sołtysem Łukawicy zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców – bez względu na wiek – na Piknik Rodzinny połączony z grillowaniem w niedzielę 8 października. Impreza będzie miała miejsce przy Centrum Kultur Pogranicza.

Zajęcia plastyczne w BDK

BDK Lesko. W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, począwszy od 2 października, odbywać się będą zajęcia plastyczne. Dzieci mogą zapisywać się u P. Jolanty Kordyaczny, a odpłatność wynosi 10zł/mies. Harmonogram zajęć przedstawia się następująco: