Dzień Ochrony Środowiska

Dzień Ochrony Środowiska (World Environment Day, WED) jest obchodzony corocznie 5 czerwca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Celem tego święta jest podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Cele i Znaczenie:

 1. Podnoszenie Świadomości: Dzień Ochrony Środowiska ma na celu edukowanie społeczeństwa na temat problemów ekologicznych, takich jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza i wody, utrata bioróżnorodności i wylesianie.
 2. Promowanie Działań: Jest to również okazja do promowania działań mających na celu ochronę środowiska, takich jak sadzenie drzew, sprzątanie śmieci, recykling, oszczędzanie energii i wody oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju.
 3. Wspieranie Polityk Ekologicznych: Święto to mobilizuje rządy, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny do wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Tematyka:

Każdego roku Dzień Ochrony Środowiska ma inny temat przewodni, który skupia się na konkretnym problemie ekologicznym. Przykładowe tematy z ostatnich lat to:

 • 2020: „Różnorodność biologiczna”
 • 2021: „Odbudowa ekosystemów”
 • 2022: „Jesteśmy jedną planetą”
 • 2023: „Rozwiązania dla zanieczyszczeń plastikami”

Globalne Obchody:

Obchody Dnia Ochrony Środowiska mają charakter globalny i obejmują różnorodne wydarzenia, takie jak:

 • Kampanie edukacyjne: Szkoły, uniwersytety i organizacje ekologiczne organizują seminaria, warsztaty i wykłady na temat ochrony środowiska.
 • Akcje sprzątania: Społeczności lokalne organizują sprzątanie parków, plaż, lasów i innych miejsc publicznych.
 • Projekty sadzenia drzew: Organizacje i społeczności sadzą drzewa, aby przeciwdziałać wylesianiu i poprawić jakość powietrza.
 • Wydarzenia kulturalne: Koncerty, wystawy i festiwale tematyczne promujące ochronę środowiska.
 • Inicjatywy cyfrowe: Kampanie w mediach społecznościowych, webinary i wirtualne wydarzenia mające na celu edukowanie i mobilizowanie ludzi do działania.

Jak Można Się Zaangażować?

 1. Edukacja: Dowiedz się więcej na temat problemów ekologicznych i dziel się swoją wiedzą z innymi.
 2. Redukcja zużycia plastiku: Staraj się unikać jednorazowych plastikowych produktów i wybieraj alternatywy przyjazne dla środowiska.
 3. Oszczędzanie zasobów: Zmniejsz swoje zużycie wody i energii.
 4. Recykling: Segreguj odpady i recyklingu, kiedy tylko to możliwe.
 5. Wspieranie lokalnych inicjatyw: Weź udział w lokalnych akcjach sprzątania, sadzenia drzew i innych inicjatywach na rzecz ochrony środowiska.

Dzień Ochrony Środowiska to doskonała okazja, aby zastanowić się nad swoim wpływem na planetę i podjąć kroki, które przyczynią się do jej ochrony dla przyszłych pokoleń.

Dzień ochrony środowiska

Lesko.info