Naftówka – Zespół Szkół nr 4 w Krośnie

Popularna krośnieńska „Naftówka” to prestiżowa, znana nie tylko w regionie, ale i w Polsce placówka edukacyjna, która posiada 70-letnią tradycję kształcenia.

Patronem Szkoły jest wybitny naukowiec, farmaceuta, chemik, wynalazca lampy naftowej: Ignacy Łukasiewicz. Zespół Szkół nr 4 jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce, kształcącą na kierunkach geologiczno-górniczych i naftowo-gazowniczych.

Popularna Naftówka w Krośnie

W Szkole edukacja odbywa się w następujących kierunkach:

VI Liceum Ogólnokształcące:

 • kierunek ratowniczo-obronny: bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum:

 • technik logistyk
 • technik wiertnik
 • technik geolog
 • technik górnictwa otworowego
 • technik gazownictwa
 • technik ochrony środowiska

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • monter systemów rurociagowych
 • ślusarz

Uczniowie Zespołu Szkół kształcą się zarówno w przedmiotach ogólnych jak również odbywają szereg praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i ćwiczeń terenowych. Na uwagę zasługuje fakt iż pracodawcy przyjeżdżają do szkoły z ofertami zatrudnienia. Absolwenci mogą kontynuować edukację na studiach w PWSZ w Krośnie, AGH w Krakowie lub na każdej innej uczelni technicznej.

Szkoła posiada na wyposażeniu:

 • 11 sal przedmiotowych i 8 klasopracowni,
 • 3 nowoczesne pracownie komputerowe,
 • światłowodowe łącze internetowe (również połączenie bezprzewodowe WiFi)
 • Multimedialne Centrum Edukacyjne
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • pracownię chemii i analizy wody i ścieków,
 • 3 pracownie i laboratoria techniczne,
 • salę gimnastyczną,
 • skomputeryzowaną bibliotekę,
 • świetlicę,
 • zespół boisk sportowych,
 • własną strzelnicę sportową.

Lesko.info