Konkurs pt. „Informatyk roku 2019/2020” w ZS3

Konkurs. W dniu 13.12.2019 zakończył się w naszej szkole konkurs informatyczny „Informatyk roku 2019/2020” przeznaczony dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich (technik informatyk)

Konkurs składał się z dwóch etapów i eliminacji. Obejmował wiedzę z zakresu administrowania systemami operacyjnymi oraz diagnostyki komputerowej. Na każdym etapie konkursu uczniowie rozwiązywali elektroniczny (przy komputerze) test składający się z 40 pytań zamkniętych, a wyniki poznali zaraz po zakończeniu testu przez wszystkich uczestników.

Do konkursu zgłosiło się: z klas pierwszych – 18 osób, klas drugich – 12 osób i klas trzecich – 15 osób. Przeprowadzenie eliminacji miało na celu wyłonienie trzech najlepszych osób z każdego oddziału. Najlepsi uczniowie poszczególnych oddziałów klas informatycznych przystąpili do I etapu konkursu, który miał na celu wytypować LIDERA (przedstawiciela) wszystkich oddziałów klas pierwszych, drugich oraz trzecich.

Konkurs Informatyk Roku

Liderem klas pierwszych został – Radosław Kuzio z klasy 1F – zdobywając 30/40pkt .Liderem klas drugich został – Tomasz Pietryka z klasy 2TI – zdobywając 27/40pkt .Liderem klas trzecich został – Damian Matuła z klasy 3TI – zdobywając 37/40pkt

Uczniowie zdobywając tytuł Lidera, otrzymują dyplom, który daje im prawo do otrzymania jednostkowej oceny celującej z przedmiotu Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej. Zwycięzcy I etapu będą mieli również podwyższoną ocenę o jeden stopień na koniec roku szkolnego oraz otrzymają nagrodę rzeczową. (wg regulaminu konkursu)

Po I etapie Liderzy poszczególnych poziomów kształcenia przystąpili do II etapu konkursu, który wyłonił najlepszego z najlepszych, czyli Informatyka roku 2019/2020 , którym został Radosław Kuzio

Informatyk roku 2019/2020 otrzymuje dyplom uprawniający do otrzymania oceny celującej z przedmiotu Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej na koniec roku szkolnego oraz nagrodę rzeczową. (wg regulaminu konkursu)

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZS3 p. Karol Szałajko. Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla uczestników konkursu: min:

Interaktywna Agencja Marketingowa
Biznes dla Biznesu mgr Adam Marcinik

Siedziba: ul. Rynek 14/4A 38-600 Lesko
Filia: ul. Partyzantów 61/7 22-400 Zamość

Lesko.info