Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku

PSP Sanok. Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku. Trwa nabór na bezpłatne kierunki szkoły policealnej: Administracja (4 semestry) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (3 semestry) Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej (4 semestry)

Po ostatnim semestrze nauki i zdanym egzaminie – państwowy dyplom z tytułem technika w wybranym zawodzie. Nauka odbywa się w systemie weekendowym. Do szkoły policealnej może zgłosić się każdy kto posiada wykształcenie średnie (nie musisz mieć matury).
Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 8 w Sanoku (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)