Zasady bezpieczeństwa obowiązujące do 14 marca

Obostrzenia, ale nie dla wszystkich. Rząd wrócił do regionalizacji obostrzeń, czyli znów zostaliśmy podzieleni na województwa. Wymiar obostrzeń będzie uzależniony od liczby przypadków osób z pozytywnym wynikiem na COVID-19.

Na dzień dzisiejszy dla 15 województw sytuacja nieuległa zmianie i nadal wielu przedsiębiorców może działać.  Jedynym województwem, któremu przywrócono szczególny reżim sanitarny, jest województwo warmińsko- mazurskie, gdzie sytuacja epidemiczna jest ówcześnie najpoważniejsza.

obostrzenia, nie dla wszystkich

Dlatego też w tym właśnie obszarze postanowiono przywrócić obostrzenia dotyczące zamknięcia hoteli, galerii handlowych, kin, basenów oraz muzeów, co więcej uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do formy zdalnego nauczania.

Obostrzenia przedłużono do 14 marca 2021 r.  Od 27 lutego 2021 r. wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki w miejsce szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

Lesko.info