Medyczna Szkoła Policealna

Medyczna Szkoła Policealna. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku to Placówka Publiczna prowadzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Szkoła rozpoczęła działalność w 1962 roku, początkowo jako Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe, kolejno Zespół Szkół Medycznych a następnie Medyczna Szkoła Policealna. W ostatnich latach stopniowo wzbogacono/uzupełniano wizję i misję szkoły i tak na bazie wychowania do wartości rozszerzano jej Misję o „ Profesjonalni, Kreatywni, Zawodowo Aktywni przez Całe Życie”.

Dnia 24 marca 2023 roku w szkole odbyły się Warsztaty Muzykoterapeutyczne. Uczestnikami byli słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy i Opiekunka dziecięca. Zajęcia dotyczyły celów, funkcji, metod i technik muzykoterapii wykorzystywanych podczas pracy terapeutycznej z osobami w różnym wieku. Czytaj więcej: TU

Medyczna Szkoła Policealna. Warsztaty Muzyczne

Kontakt:

ul.Konarskiego 3

38-500 Sanok

13 463 12 42

https://www.zsmsanok.pl

Lesko.info