Kolejny Erasmus+ w ZS3 w Sanoku za nami

W październiku br w sanockim  Zespole Szkół Nr 3 dobiegły końca mobilności w ramach piątego z kolei projektu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Projekt był zatytułowany “Teoria w praktyce: nauczyciele i uczniowie w firmach”, a wartość dofinansowania wyniosła 108 tysięcy euro. 

Głównym działaniem projektowym były staże w irlandzkich firmach w miejscowości Sligo na północnym zachodzie Irlandii– najpierw tygodniowe dla 17 nauczycieli zawodu, a następnie czterotygodniowe dla 25 uczniów . Staże nauczycieli miały na celu  zdefiniowanie  jakie  kompetencje kluczowe są  wymagane przez pracodawców, a następnie przeprowadzenie takich działań przygotowawczych dla uczestniczących w projekcie uczniów, aby dysponowali wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi  w warunkach irlandzkiego rynku pracy. Z kolei uczniowie poprzez kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy miała poznać jakie są oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych. 

Tu należy wspomnieć, że pierwotnie mobilności miały się odbyć latem w 2020 i zimą 2021.  Niestety, wskutek pandemii koronawirusa udało się zorganizować wyjazd nauczycieli dopiero w sierpniu, a uczniów na przełomie września i października  br. Irlandia należała do krajów o  najostrzejszych restrykcjach sanitarnych – kraj został otwarty dla wizyt turystycznych dopiero dwa tygodnie przed przyjazdem nauczycieli. W trakcie pobytu ciągle ograniczone było funkcjonowanie handlu i gastronomi oraz istniał obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych. Nakładały się na to wewnętrzne regulacje wprowadzone przez firmy. W ich rezultacie część naszych uczniów z kierunku technik informatyk nie pracowała np. w tej samej przestrzeni biurowej co inni pracownicy i ponadto co kilka dni byłą testowana na obecność koronawirusa. 

Nie było również możliwym zorganizowania zakwaterowań u rodzin goszczących i koniecznym było zakwaterowanie w hostelu. Okazało się jednak, że był on położony 100m od oceanu i była w nim jednocześnie  zlokalizowana szkoła surfingu – umożliwiło to ochotnikom na przeżycie przygody życia serfując w falach Atlantyku. 

I tak nauczyciele przedmiotów informatycznych mogli skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z rzeczywistymi wyzwaniami jakie się kryją za tworzeniem stron internetowych i zarządzaniem treścią w Internecie. Poprzez możliwość pracy w redakcji Sligo Weekender, Northside Community Centre, Kudosh Health czy Darragh Kerrigan Creative poznali od praktycznej strony możliwości jakie stwarza platforma WordPress, jak stosować narzędzia typu CSS, pHp, JavaScript czy HTML5 dla poprawy wydajności, funkcjonalności, a przede wszystkim atrakcyjności witryn internetowych. 

Z kolei nauczyciele mechatroniki w firmie Mullane Plant Hire mieli szansę odświeżyć praktyczne umiejętności dotyczące napraw, utrzymania i konserwacji układów pneumatycznych i hydraulicznych w maszynach budowlanych czy układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach i sprzęcie ogrodniczym.  Nieoceniona okazała się również możliwość wymiany doświadczeń i rozmów z właścicielem.  

Nauczyciel przedmiotów zawodowych dla kierunku technik pojazdów samochodowych odbył staż w warsztacie Peter Motors. Dokonywał tam napraw pojazdów, które były poprzedzane badaniem diagnostycznym z wykorzystaniem oprogramowania OBD AutoDoctor.  

W końcu uczący techników mechaników o specjalności obróbki skrawaniem, nie odbyli staży jak to było planowane przed pandemią w firmie Alpha Precision przy obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie. Nie pozwoliły na to przepisy sanitarne, które w celu zapobieżenia zakłóceniom przy realizacji kontraktów uniemożliwiały osobom postronnym wstęp do hali produkcyjnej. Na szczęście Partner skontaktował nas z firmą Engineering Documentation, która zajmuje się digitalizacją dokumentacji technicznej z wykorzystaniem m.in. programu AutoCad. Praca z tą aplikacją stanowi integralną część przygotowania zawodowego każdego technika mechanika. W rezultacie, nasi uczestnicy mieli szansę nie tylko przenieść w przestrzeń wirtualną kilka  rysunków technicznych ale i popracować z najnowszą wersją w/w oprogramowania, taką jaka jest jeszcze niedostępna w naszej szkole. 

Po ich powrocie było niewiele czasu na działania przygotowawcze dla uczniów. Udało się ich jednak przygotować pod kątem oczekiwań pracodawców. I tak np. Informatycy odbyli kurs z obsługi platformy WordPress, która jest podstawowym narzędziem stosowanym przy tworzeniu i obsłudze stron internetowych. Mechanicy CNC odbyli konsultacje dotyczące  obsługi programu AutoCAD, a mechatronicy z obsługi komponentów elektronicznych, hydraulicznych oraz pneumatycznych maszyn i urządzeń. Również uczestnicy z kierunku technik pojazdów samochodowych zostali zapoznani z działaniem  programu diagnostycznego stosowanego w Irlandzkim warsztacie samochodowym.  Większość tych działań zgodnie z celami projektu wejdzie zresztą na stałe do cyklu dydaktycznego w kształceniu zawodowym. 

W rezultacie pobyt uczniów okazał się pełnym sukcesem –pracodawcy każdego uczestnika nagrodzili oceną celującą, a niektórym zaoferowali nawet zatrudnienie po ukończeniu szkoły. 

Jednakże realizacja projektu, to nie tylko cele zawodowe, ale i czas wolny podczas którego odbywały się wycieczki czy jak wyżej wspomniane lekcje surfingu. W trakcie weekendów uczestnicy mieli okazję zobaczyć Dublin czy spacerować po klifach Slieve League. Na pewno było to kolejne niezapomniane przeżycie dla uczestników, które sprawia że wyjazdy do Irlandii stały się stałą częścią szkolnego kalendarza tak samo oczekiwaną jak wakacje.