Klęska żywiołowa a odszkodowania

Żywioł. Stan klęski żywiołowej wprowadzany jest na tereny mogące stanowić potencjalne zagrożenie, by zapobiec skutkom katastrof.

Klęska żywiołowa to jeden z nadzwyczajnych stanów, który może zostać ogłoszony przez Radę Ministrów. Warto wiedzieć, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów oraz referendum.

Ponadto mieszkańcy obszarów objętych tym nadzwyczajnym stanem mogą mieć ograniczone prawa oraz swobodę wolności.  Obywatele bezwarunkowo zostają zobligowani np. do poddania się kwarantannie, badaniom lekarskim czy szczepieniom.

Żywioł

Obecna pandemia sprawia, że w mediach coraz częściej słyszymy termin „klęska żywiołowa”. Sformułowanie to pada najczęściej w kontekście wyborów, ponieważ wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego byłoby jednoznaczne z przeniesieniem terminu wyborów prezydenckich.

Jednak czy naprawdę warto ogłaszać klęskę żywiołową tylko po to by przenieść wybory? Należy pamiętać, że wprowadzenie tego stanu spowoduje konieczność wypłacania odszkodowań wszystkim, którzy przez ograniczenie spowodowane tym nadzwyczajnym stanem ponieśliby straty finansowe.

Podstawą do ubiegania się o odszkodowanie jest ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Warto w tym miejscu zadać pytanie czy Państwo Polskie stać na tego rodzaju działania, których konsekwencją jest wypłacanie odszkodowań zarówno polskim jak i zagranicznym przedsiębiorcom.

 

Żywioł