Gospodarka odpadami komunalnymi w Lesku

Odpady Lesko. Gospodarka odpadami komunalnymi w Lesku. Pytania do Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. Podniesienie opłat komunalnych za odpady i śmieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku pisze: j.n.

Link: TU

Odpady

Lesko.info