Dzień Pracownika Socjalnego -21 listopada 2023 r.

Dzień Pracownika Socjalnego w Polsce obchodzony jest 21 listopada. To święto ma na celu docenienie i upamiętnienie pracy osób pracujących w obszarze pomocy społecznej i wsparcia dla potrzebujących. Pracownicy socjalni pełnią istotną rolę w społeczeństwie, pomagając jednostkom i grupom radzić sobie z trudnościami życiowymi, problemami społecznymi i kryzysami.

W tym dniu organizowane są różne wydarzenia, spotkania, szkolenia, czy warsztaty mające na celu podkreślenie znaczenia pracy pracowników socjalnych oraz podziękowanie im za ich zaangażowanie i trudną, ale ważną pracę.

To również czas, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na potrzeby osób potrzebujących wsparcia i podkreślić rolę pracowników socjalnych w budowaniu bardziej sprawiedliwego i opiekuńczego społeczeństwa.

Dzień-pracownika-socjalnego

Lesko.info