Dzień Pielęgniarek i Położnych

Dwunasty maja 2020r. to:  „Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.”  Służbie medycznej dziękujemy za poświęcenie w walce o zdrowie i życie pacjentów.

W dobie epidemii koronawirusa nie każdy może pracować bezpiecznie. Problem dotyczy osób zatrudnionych w charakterze pielęgniarki i położnych.

Praca w której nie chodzi o samo wynagrodzenie finansowe ale o chęci niesienia pomocy innym to wyższa idea. W Polsce na dzień 12 maja odnotowano trzy zmarłe osoby w tym niebezpiecznym zawodzie.

W dniu 12 maja minister zdrowia Łukasz Szumowski złożył życzenia i podziękowania na Twitterze. I my składamy serdecznie wyrazy uznania i życzymy aby praca służby medycznej była nadal na bardzo dobrym poziomie.

Dzień pielęgniarek i położnych
Dzień pielęgniarek i położnych

Lesko.info