Zielony Kopciuszek – przedstawienie teatru Kultureska

BDK Lesko. W dniu 05.09.2018 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku w ramach grantu Chcemy być eko! Teatr Kultureska przedstawił sztukę pt. „Zielony Kopciuszek”.

„Zielony Kopciuszek” to interaktywny spektakl muzyczny przypominający dzieciom jak ważne jest poszanowanie przyrody, utrwalający i poszerzający wiedzę na temat zasad segregacji odpadów oraz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. BDK. Zielony Kopciuszek - przedstawienie teatru Kultureska Spektakl obejrzały dzieci z grupy wiekowej 6 – 10 lat – uczniowie szkół podstawowych Gminy Lesko oraz wychowankowie Środowiskowego Domu Samopomocy i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku. Po spektaklu przeprowadzono konkurs wiedzy ekologicznej dostosowany do wieku widzów. Dzieci, które wykazały się znajomością tematyki ekologicznej otrzymały nagrody książkowe.

Spektakl teatralny oraz zakup nagród książkowych został sfinansowany ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Źródło, foto: BDK Lesko, Lesko.info