Dotacje dla Glinnego i Hoczwi na świetlice

Dotacje. W dniu 7 lipca 2019 roku, Pan Burmistrz Adam Snarski wraz z Panią Skarbnik Genowefą Kopczyńską podpisali umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie na realizację dwóch zadań

 „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne na potrzeby organizacji inicjatyw edukacyjnych” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hoczwi”. Środki udało się pozyskać w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Dotacje na świetlice

W ramach zadania w świetlicy wiejskiej w Glinnem zostanie zakupiony sprzęt umożliwiający realizację inicjatyw edukacyjnych, skierowanych zarówno do mieszkańców gminy, jak i całego powiatu leskiego.

Mieszkańcy zyskają sprzęt nagłośnieniowy, klimatyzatory ścienne, projektor multimedialny, ekran podwieszany, tablicę flip-chart oraz rolety do okien.

Zakup nagłośnienia, projektora, ekranu, rolet i tablicy flip-chart stworzy warunki do prowadzenia szkoleń i innych przedsięwzięć dydaktycznych, m.in. pozwoli na uruchomienie lokalnego klubu filmowego, w którym prezentowane będą wartościowe filmy i bajki dla dzieci.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Razem dla Glinnego, które zakupi farby i pomaluje główną salę świetlicy. Swój udział w realizacji zadania będą mieli też mieszkańcy, którzy przygotują salę do malowania, a następnie posprzątają po malowaniu.

Koszt zadania to 30 tys. zł, z czego 15 tys. zł pochodzi właśnie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach wspomnianego programu i jego nowej koncepcji, jaką jest „Uniwersytet Samorządności”.

Hoczew z kolei będzie mogła przebudować istniejący budynek świetlicy wiejskiej w celu poprawy jego funkcjonalności. Prace będą obejmowały wyburzenie części ścian działowych na parterze budynku i wstawienie stalowych nadproży, dzięki czemu dwa pomieszczenia zostaną połączone w jedną dużą salę.

Uzyskana przestrzeń pozwoli na lepsze wykorzystanie obiektu, umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych oraz imprez integracyjnych i okolicznościowych. W ramach zadania zostanie również wymieniona stolarka drzwiowa.

Z uwagi na przepisy przeciwpożarowe zostaną wstawione 3 szt. drzwi wewnętrznych stalowych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

Projekt będzie realizowany we współpracy z lokalną OSP, Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Parafialną, którzy wezmą udział w pracach porządkowych i odświeżeniu pomieszczeń świetlicy po zakończonych pracach konstrukcyjnych.

Zwieńczeniem zadania będzie zorganizowanie w przebudowanej świetlicy imprezy integracyjnej dla mieszkańców. Inwestycja będzie kosztować ok. 20 tys. zł, z czego 10 tys. wynosi dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego.

Cieszy nas fakt, że udało się pozyskać kolejne dofinansowania na realizację wyznaczonych zadań. Dzięki tym środkom nasi mieszkańcy zyskają nie tylko odnowione pomieszczenia świetlic, ale przede wszystkim będą mieli możliwość społecznej integracji i rozwoju swojej wiedzy i zainteresowań podczas spotkań edukacyjnych.

Źródło, foto: UMiG Lesko, Lesko.info