Służba Zdrowia

Pogotowie Ratunkowe tel. 112, 999
Szpital Powiatowy tel. 13 469 65 03
Rejestracja Przychodnia tel. 13 469 80 71
Sekretariat Administracja tel. 13 469 69 91
fax 13 460 80 73 e-mail : spzoz@spzozlesko.pl