Studia w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Kształcimy praktycznie. Wspieramy studenckie pasje. Oferujemy granty i wysokie stypendia. Zarejestruj się i studiuj w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (do niedawna: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie) od dwudziestu lat kształci młodzież z regionu. Prowadzimy siedemnaście kierunków inżynierskich, licencjackich i dwa kierunki magisterskie.

Młodzież kształci się w Krośnie w zakresie informatyki, bu­downictwa, mechaniki i budowy maszyn, pielęgniarstwa, kultury fizycznej, turystyki, zielarstwa, pedagogiki, zarządzania, produkcji i bezpieczeństwa żywności, towaroznawstwa, energetyki, górnictwa i geo­logii, inżynierii środowiska, inżynierii produkcji, nowoczesnej hu­manistyki z nauką języka i kultury ojczystej oraz języków obcych – angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

 

Uczymy się przez całe życie

Uczelnia ma w swojej ofercie studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i kursy językowe. KPU w Krośnie jest certyfikowanym ośrodkiem Egzaminacyjnym British Council, oferującym egzaminy Cambrigde ESOL.

Uczelnia podpisała ponad 70 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi, umożliwiając dzięki temu studentom i pracownikom wyjazdy do zagranicznych uczelni w ramach Programu Erasmus, a także do Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji.

 

 

KPU kształci na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzięki studiom dualnym oraz licznym kontaktom uczelni z przedstawicielami przemysłu, przedsiębiorstw i instytucji samorządowych umożliwia studentom zetknięcie się z potencjalnym pracodawcą już w trakcie kształcenia, co zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia w krótkim czasie po zakończeniu studiów.

 

Twórczo i kulturalnie

Oprócz współpracy z przedsiębiorcami uczelnia realizuje wiele działań o charakterze naukowym, popularnonaukowym i dydaktycznym. Do najważniejszych należy zaliczyć tematyczne cykle wykładowe: Forum Krośnieńskie, Polska i jej sąsiedzi, Śladami Pika Mirandoli spotkania literackie.

Działalność studencka

Samorząd studencki to, poza zabawą i rozrywką, możliwość prowadzenia badań naukowych przez studentów, organizacja w Krośnie ogólnopolskich konferencji oraz szansa na uprawianie wyczynowych sportów  indywidualnych i zespołowych (czterokrotne złoto na Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Kobiet).

 

 

Dla młodzieży i najmłodszych

Uczelnia realizuje bogatą ofertę zajęć dla młodzieży w formie otwartych wykładów, warsztatów i zajęć laboratoryjnych oraz w rocznych cyklach zajęć dydaktycznych dla dzieci obejmujących zajęcia artystyczne, wiedzę o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz naukach stosowanych.

 

 

To wszystko, w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami kadry dydaktycznej sprawia, że studenci po trzech latach nauki opuszczają mury uczelni z poczuciem, że posiadają potrzebną wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Zapraszamy na studia do Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Szanowni Państwo,
w związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma IAMB4B z siedzibą w Lesku (38-600) na ul. Rynek 14A/4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w „Polityce przetwarzania danych osobowych” dostępnej w zakładce „Prywatność”.