Nowa Komenda Policji w Lesku

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku. To długo wyczekiwana inwestycja. Nowoczesny budynek komendy przekazali  policjantom w użytkowanie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz reprezentanci służb i instytucji współpracujących z Policją.

Ceremonię rozpoczęło złożenie meldunku nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi I Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości. Przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa przywitał gości, którzy przybyli na tę uroczystość, wśród nich: parlamentarzystów, przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, osoby reprezentujące służby mundurowe i instytucje współpracujące z Policją oraz policjantów i pracowników Policji.

W swoim wystąpieniu Komendant przybliżył historię powstania nowej komendy. Podziękował osobom zaangażowanym w tę inwestycję, mówiąc: „Chciałbym wyrazić wdzięczność wobec wszystkich tych osób, które swoją pracą, zaangażowaniem przyczynili się do powstania i oddania tego pięknego obiektu, obiektu na miarę XXI wieku”.

Nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał kom. Jackowi Pączkowi, Komendantowi Powiatowemu Policji w Lesku symboliczne klucze do nowej komendy, a w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Programu Modernizacji Służb Mundurowych, bo dzięki tym środkom możliwe jest budowanie i remontowanie policyjnych obiektów oraz doposażanie Policji w nowoczesny sprzęt.

Wiele życzliwych słów, gratulacje i życzenia skierowali do leskich policjantów zaproszeni goście, wśród nich Marek Kuchciński poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Starosta Leski Andrzej Olesiuk oraz Krzysztof Majcher dyrektor Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

Poświęcenia nowej komendy dokonał ks. Mieczysław Bąk – proboszcz i dziekan dekanatu Lesko wraz z ks. Markiem Buchmanem – duszpasterzem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Budowa nowej komendy powiatowej w Lesku to inwestycja, na którą już od wielu lat czekali policjanci i mieszkańcy. Budynek administracyjny, w który dotychczas służył Policji wybudowany został w latach 30-tych XX wieku. Jego usytuowanie na osuwającej się skarpie, sprawiało, że ściany i mury oporowe pękały. Obiekt  był niefunkcjonalny i w złym stanie technicznym. W komendzie nie było recepcji, pokoju przyjęć interesantów, ogólnodostępnego sanitariatu, szatni, sali odpraw, pomieszczeń na magazyny, depozyty i archiwa. Brakowało parkingu dla interesantów, co sprawiało, że samochody parkowane były bezpośrednio przy ulicy.

Pierwotnie rozważano wariant dobudowy i remontu istniejącej siedziby, jednak ze względu na układ konstrukcyjny i usytuowanie budynku, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów okazało się niemożliwe. Przy wsparciu władz samorządowych zdecydowano więc o budowie nowego obiektu.

Starostwo Powiatowe w Lesku już kilka lat temu przekazało komendzie wojewódzkiej działkę o powierzchni 1,07 ha z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dzięki środkom z rządowego „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020” pod koniec lipca 2017 roku ruszyły prace budowlane, a w listopadzie 2017 r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny.

W ramach inwestycji powstał budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 2483 m2 i kubaturze 14.435 m3, w piwnicy którego mieści się czterostanowiskowa strzelnica ćwiczebna oraz siłownia. Budynek jest nowoczesny i przestronny. Komfort pracy policjantów zdecydowanie się poprawił, lepsze są też warunki, w jakich przyjmowani będą interesanci.

W ramach inwestycji powstały również: budynek garażowo–gospodarczy, kojce dla 2 psów służbowych, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i ogrodzenia. Całkowita wartość inwestycji to 18 372 000 złotych.

Zdjęcia Kliknij : TU

Informacja KPP Lesko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szanowni Państwo,
w związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma IAMB4B z siedzibą w Lesku (38-600) na ul. Rynek 14A/4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w „Polityce przetwarzania danych osobowych” dostępnej w zakładce „Prywatność”.