Niepubliczne Kolegium Języków w Sanoku

Początki Niepublicznego Kolegium Języków sięgają 1998 roku kiedy doszło do utworzenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Początkowo placówka działająca pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego, mieściła się w zaadoptowanym dla celów dydaktycznych budynku przedszkola położonym przy ulicy Sadowej.

Deficyt nauczycieli języka angielskiego dotykający polską oświatę sprzyjał rozwojowi kolegium, co uwidaczniało się napływem dużej liczby słuchaczy.

Dlatego istniejący wówczas budynek zaczął nie spełniać stawianych mu wymagań. Stąd rozpoczęto prace budowlano-wykończeniowe w zakupionym obiekcie usytuowanym przy ulicy Głogowej.

Kolegium

Nowa szkoła pracująca do chwili obecnej posiada dogodną infrastrukturę dydaktyczną w postaci sal ćwiczeń i sali wykładowej, pracowni komputerowej .

Słuchacze mogą korzystać z trzech parkingów. Ponadto usytuowanie szkoły na stoku pagórka pozwala podziwiać panoramę miasta Sanoka z jej malowniczymi obszarami pokrytymi leśną zielenią.

W latach 1998 – 2015 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych zaspokajając potrzeby kształcenia nauczycieli głównie w dziedzinie języka angielskiego wyedukowało ponad tysiąc absolwentów.

Ludzie ci do dziś pracują jako nauczyciele w szkołach sanockich, a także tych działających na terenie powiatu, województwa a nawet Polski.

Zmiany zaistniałe w polskiej oświacie doprowadziły do wygaszenia nauczycielskich kolegiów języków w 2015 roku. Dlatego istniejąca placówka przyjęła nową nazwę, pod którą funkcjonuje obecnie Niepubliczne Kolegium Języków.

Nowa rzeczywistość wymagała przekwalifikowywania nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi, zmianami podstaw programowych oraz ideą kształcenia ustawicznego.

Stąd pozyskanie nowego opiekuna dydaktycznego Uczelni Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi doprowadziło do wprowadzenia w miejsce studiów licencjackich z języka angielskiego i niemieckiego, studiów podyplomowych z obszaru przedmiotów pedagogicznych i nie tylko.

Pozostawiony człon nazwy mówiąc o językach pozostał by kultywować tradycje zapoczątkowane jeszcze w ubiegłym stuleciu – 1998 roku.

Kolegium istniejące na rynku edukacyjnym od wspomnianego roku jest placówką z doświadczeniem oraz dorobkiem dlatego pozostaje rozpoznawane przez słuchaczy, którzy chętnie wracają by zdobywać kwalifikacje na nowych, tworzonych kierunkach.

Placówka współpracuje z doświadczonymi nauczycielami, prowadzącymi w niej zajęcia wykładowe. Niektórzy z nich zdobywali swe wykształcenie jeszcze w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych by teraz dzielić się swą wiedzą ze słuchaczami.

Kontakt:

Niepubliczne Kolegium Języków

Sanok, Głogowa 1, tel. 13 46 488 45, nkjo.sanok@interia.pl

Lesko.info